SERIA FANTÀSTIC

Article de Pau Calpe Rufat, productor de Galápagos Media i membre de ProFicció, publicat a l’Infoproa de dilluns 27 de maig de 2019.

Seria fantàstic que Televisió de Catalunya (TVC) complís amb la seva obligació del 6%.

Com a televisió pública, TVC té l’obligació de finançar de forma anticipada la producció d’obres audiovisuals europees amb el 6% dels ingressos d’explotació obtinguts.

Al capítol de “Altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys auditatde TVC dels últims anys, figuren “subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici” per valor de quasi 240 milions d’euros;  però els  “ingressos per subvencions” declarats per TVC al CAC de cara al càlcul del 6% són de 0 €.

És sorprenent. No entenc com el CAC dona per bones aquestes xifres que suposen que TVC hagi d’invertir menys de 4 m€, enlloc de quasi 18 m€ per any.

I com a sector, depenem de TVC.  Hi depenem molt.

En els anys bons del 2000 al 2008, quan els ingressos per publicitat  estaven per sobre del 120 m€ anuals, TVC inclús va invertir 54 m€ per sobre del que li pertocava. Per exemple, l’any 2008 TVC va invertir 21 m€ (compareu-los amb els 3,7 m€ invertits el 2017!).

Durant la crisi duríssima del 2009-2014, TVC va passar  d’uns ingressos per publicitat de 113 m€ el 2009 a només 52m€ el 2014. Una tragèdia. I en aquest període va invertir 57 m€ menys del que li hagués pertocat amb un càlcul correcte del 6% incloent-hi les subvencions.

Per tant, l’acumulat 2000-2014 presenta només un dèficit de 3 m€. Ho podríem considerar un empat.

El problema són els darrers anys: des del 2015 cada any s’inverteixen uns 12 m€ menys del que pertoca. El 2017 es van invertir 3,7m€ i no 17,7 m€. És una diferència massa gran de diners. El sector els necessita.

La pregunta és, com sempre, d’on sortirien aquests diners.

No hi ha miracles: o augmenten els ingressos via subvencions o disminueixen altres despeses.

Segurament no ens correspon a nosaltres dir com s’hauria de fer, però en tot cas, més enllà de l’obligació del 6%, alguna cosa s’hauria de fer amb TVC que presenta des de 2014 fons propis negatius. És la nostra televisió i la volem forta. És el motor del nostre sector.

Per acabar, somiem només per un moment.

Si es complís amb l’obligació del 6%, no hi hauria només un comitè de compra per any, potser n’hi hauria quatre. O potser la compra de drets per pel·lícula passaria dels 80.000€ actuals a 320.000 €. O es podrien coproduir més pel·lícules i TV movies. O sèries amb més pressupost. I documentals. I pel·lícules i sèries d’animació.

Fins ara, Proa ha estat prudent i pacient amb les seves reclamacions a TVC i al CAC. A la darrera reunió de ProFicció, es va comentar la determinació d’anar més lluny en la seva reclamació d’aplicar correctament el càlcul.

Seria fantàstic.

Proficcio-logo
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORES DE FICCIÓ

Coneix Proficció

Més informació

últimes notícies

MÉS NOTÍCIES SOBRE PROFICCIÓ

S'han carregat totes les notícies
No hi ha més notícies
Proficcio-logo
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORES DE FICCIÓ

Coneix a Avant

Més informació

ÚLTIMES NOTÍCIES

S'han carregat totes les notícies
No hi ha més notícies

per què formar part de proa

Si la teva productora es fa sòcia de PROA, podràs gaudir del servei de premsa, assessorament dels teus projectes, participar a les trobades per a socis i accedir a l'àrea privada per consultar documents interns, propostes, avisos i convocatòries entre d'altres.