Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

PROA convoca el Programa de Creixement Empresarial per impulsar la internacionalització d’empreses novelles

Coneixedors de la gran importància que té la difusió i promoció de les obres audiovisuals en l’àmbit internacional, volem ser impulsors i ajudar aquelles empreses que no tenen experiència en aquest camp.

Per setè any consecutiu, posem en marxa el programa de mentoria per a una empresa productora sense experiència en el mercat internacional, amb l’objectiu de fomentar la internalització del projecte guanyador del Programa de Creixement Empresarial PROA.

PROA atorga una ajuda de 3.000 € per al desenvolupament de l’estratègia internacional i, durant un any, posa a disposició de l’empresa guanyadora un/a tutor/a experimentat/da, qui ajudarà a millorar projecte i a ajustar-ne l’estratègia internacional en funció de les seves característiques específiques.

A QUI VA DIRIGIT
 • Empreses productores audiovisuals que disposin d’un projecte en les especialitats d’animació, documental, ficció o entreteniment TV.
 • El projecte pot trobar-se en qualsevol fase, en desenvolupament o acabat, però ha de tenir una clara vocació internacional.
REQUISITS DE L’EMPRESA PRODUCTORA
 1. L’empresa que presenti el projecte ha de:

a) Ser de nova creació, és a dir, que s’hagi constituït en els darrers 4 anys.

b) No tenir experiència internacional.

c) Tenir seu a l’Estat Espanyol.

d) Disposar dels drets del projecte que presenti al Programa de Creixement Empresarial PROA.

 1. L’empresa nomenarà una persona com a responsable del projecte d’internacionalització, amb qui es realitzarà el seguiment del programa al llarg dels 12 mesos de durada del mateix.
QUÈ OFERIM
 • Assessorament especialitzat

Es nomenarà un/a tutor/a experimentat/da, membre d’una de les associacions federades a PROA en funció del gènere del projecte escollit, que es reunirà periòdicament amb el/la responsable del projecte guanyador per realitzar l’assessorament. Des de l’organització de PROA es farà el seguiment per assegurar el bon funcionament del procés.

 • Suport econòmic per al desenvolupament del programa d’internacionalització

Per cobrir les despeses objecte d’aquest ajut, PROA destinarà un total de 3.000 € que quedaran repartits en funció de les necessitats del projecte, en aquests conceptes:

– Definició de l’estratègia de mercats i suport en les acreditacions

– Confecció dels materials que es portaran als mercats

– Preparació del pitching per a la presentació del projecte als diversos interlocutors

– Confecció d’una agenda de contactes

– Investigació d’ajuts nacionals i internacionals

– Investigació de cursos o sessions formatives específiques

 • Bonificació de la quota d’associació PROA

Per tal que l’empresa guanyadora es beneficiï al màxim dels avantatges que li pot oferir PROA, durant 12 mesos i de forma gratuïta, podrà formar part d’una de les associacions de la Federació, a escollir en funció de la conveniència segons el projecte presentat. Si l’empresa productora ja és membre d’una associació federada a PROA, se li farà una bonificació equivalent a la quota d’un any a una de les associacions a les quals estigui associada.

De la mateixa manera, i com a agraïment per la dedicació del/de la tutor/a, la seva empresa també quedarà exempta de la quota d’un any d’una de les associacions a les quals pertanyi.

PROCÉS DE SELECCIÓ

1. PROA realitza una primera selecció tècnica dels projectes presentats, en funció del compliment de tots els requisits exigits i del seu interès per al mercat internacional.

2. Es constituirà una comissió per valorar els projectes que hagin superat la selecció tècnica i que està formada per un màxim de 10 membres, entre els quals s’inclouen:

 • La persona responsable del projecte guanyador de l’edició anterior
 • Dues persones externes a la Federació, de reconeguda experiència en temes d’internacionalització
 • Quatre persones en representació de les associacions federades a PROA, com a expertes dels quatre gèneres acceptats al Programa de Creixement Empresarial
 • Una persona de l’equip de PROA

La valoració de la comissió es farà en dues fases:

a) Una primera ronda de votacions en la qual cada membre de la comissió valorarà tots els projectes, atorgant-los una puntuació de l’1 al 10.

b) Els 4 projectes amb la puntuació més alta passaran a una segona ronda de valoració per decidir quin serà el guanyador del Programa.

3. La comissió, a més de valorar positivament la qualitat i potencial d’internacionalització del projecte, també tindrà en consideració aspectes com la perspectiva de gènere, la diversitat i la sostenibilitat.

COM PRESENTAR-SE AL PROGRAMA DE CREIXEMENT EMPRESARIAL
 • La inscripció al programa ha de realitzar-se a través d’aquest formulari: https://forms.gle/kxU34rpe4Njfsqt89
 • La data límit és el dilluns 7 de NOVEMBRE DEL 2022 (dia inclòs, fins a les 23:59)
 • S’hi ha d’incloure:
  • Nom i historial de l’empresa productora.
  • Nom, cognoms i CV de la persona responsable del projecte que es presenta al Programa de Creixement Empresarial.
  • Document signat per l’empresa productora i els/les guionistes, en el qual es faci constar la cessió dels drets de l’obra per al seu desenvolupament i posterior realització.
  • Carta de motivació per participar al Programa de Creixement Empresarial.
  • Informació sobre el projecte:
 • Sinopsi i/o tractament
 • Pla de finançament
 • Motius pels quals el projecte és d’interès internacional
 • Tots aquells materials que es considerin d’interès de cara a la valoració del projecte
JUSTIFICACIÓ
 • Un cop finalitzi l’any d’acompanyament, l’empresa guanyadora es compromet a realitzar un informe, en el qual constaran les accions internacionals que hagi dut a terme amb el projecte seleccionat al Programa de Creixement Empresarial.
 • Memòria econòmica de les despeses i els comprovants corresponents a l’aportació de PROA.
 • L’evolució de la pandèmia COVID-19 es tindrà en consideració a l’hora de flexibilitzar els terminis de justificació, en cas que les accions previstes no puguin dur-se a terme per aquesta raó. 
ALTRES CONSIDERACIONS
 • L’empresa guanyadora es compromet a col·laborar en les accions de comunicació del Programa de Creixement Empresarial que PROA consideri oportunes.
 • Qualsevol circumstància especial que pugui provocar la convocatòria d’aquest concurs es resoldrà per part de la comissió selectiva.
 • La decisió de la comissió serà inapel·lable i es resoldrà abans del 31 de desembre del 2022, en un esdeveniment públic en el qual s’anunciaran els quatre projectes finalistes i es revelarà el projecte guanyador del Programa de Creixement Empresarial PROA 2022.
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

MÉS NOTÍCIES SOBRE PROA

Uneix-te a PROA

Avantatges i accés a l'àrea de socis amb informació i documentació exclusiva sobre convocatòries, ajudes i legislació del sector audiovisual

Descobreix PROA

Més informació

ÚLTIMES NOTÍCIES

per què formar part de proa

Si la teva productora es fa sòcia de PROA, podràs gaudir del servei de premsa, assessorament dels teus projectes, participar a les trobades per a socis i accedir a l'àrea privada per consultar documents interns, propostes, avisos i convocatòries entre d'altres.