L’audiovisual proposa fórmules per autofinançar-se triplant la dotació del fons

Les associacions de productors de diferents punts d’Espanya s'han reunit per debatre sobre el model de finançament.

A continuació trobareu en català i castellà la nota de premsa publicada en relació a la jornada de treball del passat divendres 17 de novembre sobre el nou model de finançament de l’audiovisual.

El passat divendres 17 de novembre de 2017 es van reunir a Sitges associacions de productors de diferents punts d’Espanya, amb l’objectiu de debatre sobre el model de finançament de l’audiovisual, donant continuïtat a la proposta presentada per PROA en el Festival de Cinema de Sant Sebastià i el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.

En la cita es trobaven representades gairebé 500 empreses de diferents punts del país, organitzades en 19 associacions: AMA, ADN, AEPA, PATE (Madrid); AGAPI (Galícia); APAIB (Balears); APROAR (Aragó); AVAPI, PAV (València); EPE-APV, IBAIA (País Basc); NAPAR (Navarra); PAC, DEVICAT, PRO-ANIMATS, PRO-DOCS, PRO-FICCIÓ, PRO-TV (Catalunya); SAVE (Canàries) i a les quals s’espera puguin sumar-se en breu altres associacions.

La jornada de treball va finalitzar en consens. La proposta unitària dels productors audiovisuals parteix de la defensa d’un model de Fons de l’Audiovisual que no depengui majoritàriament dels pressupostos de l’Estat, sinó que tendeixi a l’autofinançament a través de les aportacions de cadascuna de les parts que es beneficien de les obres audiovisuals, utilitzant mesures que ja s’apliquen amb èxit en altres països europeus, com la regulació de l’aportació de les empreses de serveis “on demand”, aportació que actualment ja fan a Espanya les televisions, tant públiques com privades.

L’aplicació de les mesures proposades suposaria un increment de gairebé el triple de la inversió actual però, per al Ministeri de Cultura significaria mantenir inicialment la mateixa aportació i anar disminuint-la en anys successius. L’increment del fons permetria dotar millor les línies existents de cinema, recuperar el suport al desenvolupament, a la promoció i difusió i incloure gèneres que ara no reben cap ajuda i que són de vital importància per al nostre sector: sèries, telefilms i documentals televisius, projectes web o videojocs.

Les associacions impulsores d’aquestes mesures seguiran treballant conjuntament per debatre amb altres entitats les propostes, amb l’objectiu d’aconseguir una alternativa a l’actual sistema de finançament que compti amb el suport de tot el sector audiovisual. Al mateix temps i com a resultat del bon enteniment que es va aconseguir en la trobada, s’ha decidit donar continuïtat a aquest tipus de reunions per treballar en altres temes que siguin d’interès per a tot el sector.

———

EL AUDIOVISUAL PROPONE FÓRMULAS PARA AUTOFINANCIARSE TRIPLICANDO LA DOTACIÓN DEL FONDO

El pasado viernes 17 de noviembre de 2017 se reunieron en Sitges asociaciones de productores de distintos puntos de España, con el objetivo de debatir sobre el modelo de financiación del audiovisual, dando continuidad a la propuesta presentada por PROA en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival de Cine Fantástico de Sitges.

En la cita se encontraban representadas casi 500 empresas de diferentes puntos del país, organizadas en 19 asociaciones: ADN, AEPA, AMA, PATE (Madrid); AGAPI (Galicia); APAIB (Baleares); APROAR (Aragón); AVAPI, PAV (Valencia); EPE-APV, IBAIA (País Vasco); NAPAR (Navarra); PAC, DEVICAT, PRO-ANIMATS, PRO-DOCS, PRO-FICCIÓ, PRO-TV (Catalunya); SAVE (Canarias) y a las que se espera puedan sumarse en breve otras asociaciones.

La jornada de trabajo finalizó en consenso. La propuesta unitaria de los productores audiovisuales parte de la defensa de un modelo de Fondo del Audiovisual que no dependa mayoritariamente de los presupuestos del Estado, sino que tienda a la autofinanciación a través de las aportaciones de cada una de las partes que se benefician de las obras audiovisuales, utilizando medidas que ya se aplican con éxito en otros países europeos, como la regulación de la aportación de las empresas de servicios “on demand”, aportación que actualmente ya realizan en España las televisiones, tanto públicas como privadas.

La aplicación de las medidas propuestas supondría un incremento de casi el triple de la inversión actual y sin embargo, para el Ministerio de Cultura significaría mantener inicialmente la misma aportación e ir disminuyéndola en años sucesivos. El incremento del fondo permitiría dotar mejor las líneas existentes de cine, recuperar el apoyo al desarrollo, a la promoción y difusión e incluir géneros que ahora no reciben ninguna ayuda y que son de vital importancia para nuestro sector: series, telefilms y documentales televisivos, proyectos web o videojuegos.

Las asociaciones impulsoras de estas medidas seguirán trabajando conjuntamente para debatir con otras entidades las propuestas, con el objetivo de conseguir una alternativa al actual sistema de financiación que cuente con el apoyo de todo el sector audiovisual.

Al mismo tiempo y como resultado del buen entendimiento que se consiguió en el encuentro, se ha decidido dar continuidad a este tipo de reuniones para trabajar en otros temas que sean de interés para todo el sector.

Apaib-logo
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORES AUDIOVISUALS DE LES ILLES BALEARS

Coneix Apaib

Més informació

últimes notícies

MÉS NOTÍCIES SOBRE apaib

S'han carregat totes les notícies
No hi ha més notícies
Apaib-logo
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORES AUDIOVISUALS DE LES ILLES BALEARS

Coneix a Apaib

Més informació

ÚLTIMES NOTÍCIES

S'han carregat totes les notícies
No hi ha més notícies

per què formar part de proa

Si la teva productora es fa sòcia de PROA, podràs gaudir del servei de premsa, assessorament dels teus projectes, participar a les trobades per a socis i accedir a l'àrea privada per consultar documents interns, propostes, avisos i convocatòries entre d'altres.