La “Zona Inversors” és un servei que PROA posa a disposició dels seus socis amb l’objectiu d’esdevenir un nexe d’unió entre els seus projectes en curs i els potencials inversors, prèvia comprovació que reuneixen les condicions d’elegibilitat necessàries.

Si esteu interessats en aquest producte de desgravació fiscal i voleu conèixer la cartera de projectes de PROA, poseu-vos en contacte amb el Departament de Comunicació de PROA a través del correu electrònic comunicacio@proafed.com o del telèfon 93 201 04 77 i us facilitarem un codi d’accés.

Zona inversors

You are not currently logged in.
» Lost your Password?