Altres

Internacionalització empreses audiovisuals i de videojocs

Desenvolupament projectes audiovisuals

Producció Llargmetratges Cinematogràfics, Llargmetratges i Mini sèries de TV i sèries d’animació per TV/ Noves línies cinema i televisió.

Producció, explotació i difusió

Bases Generals Procediments Concessió Ajuts