PROA és la Federació de Productors Audiovisuals. Fou fundada l’any 2008 i actuament està formada per cinc associacions sectorials, com a membres de ple dret, més dues associacions generalistes adherides.

Les associacions sectorials de ple dret són:

  • PRO-FICCIÓ, producció audiovisual de ficció.
  • PRO-DOCS, producció documental.
  • PRO-TV, producció televisiva.
  • PRO-ANIMATS, producció d’animació.
  • DEVICAT, Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs a Catalunya

Les associacions adherides són:

  • APAIB, Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears
  • AVANT, Asociació valenciana d’empreses de producció audiovisual i productors independents

PROA aglutina al voltant de cent setanta empreses associades a través de les seves set associacions.

PROA actua com a interlocutora i representant sectorial tant a nivell nacional com internacional, defensant els interessos del sector audiovisual i ajudant a millorar el seu potencial financer i qualitatiu. PROA actua com a lobby davant institucions públiques, televisions, partits polítics i altres agents del sector audiovisual amb l’objectiu de consolidar el posicionament estratègic de l’audiovisual a Catalunya i a l’Estat Espanyol millorant les condicions de treball dels productors.

PROA manté el seu compromís ineludible amb els seus socis tot organitzant jornades, seminaris i formacions orientades a millorar les competències dels productors de cara a afrontar els nous reptes del sempre canviant sector audiovisual. Al mateix temps, millora la seva visibilitat pública amb l’organització d’esdeveniments i accions específiques en els principals festivals i mercats del territori català i espanyol com ara el Festival de San Sebastià, el Festival de Sitges, el DocsBarcelona o el Cartoon 360 entre d’altres.

Finalment, PROA estudia i analitza constantment les inèrcies i els canvis del sector audiovisual a nivell nacional i internacional amb l’objectiu de detectar i estar a l’avantguarda de les novetats i les noves tendències que s’imposen.